Europejska Fundacja ds. Szkolenia w Anestezjologii
Ośrodki Regionalne w Polsce
Koordynator: prof. dr hab. med. Witold Jurczyk
Kraków
Ośrodek w Krakowie
biuro@feea.krakow.pl
Warszawa
Ośrodek w Warszawie
tszreter@czd.waw.pl

Ośrodek Bydgosko-Poznański
sekretariat@feea.org.pl
Wrocław
Ośrodek we Wrocławiu
feea@anest.am.wroc.pl
Władze
Fundacji
Ustawiczne
Kształcenie
Podyplomowe
Informacje
o kursach
Ośrodek Bydgosko-Poznański
w Poznaniu
Ośrodki Regionalne
w Polsce i za granicą
Współpraca
z innymi
organizacjami
Koordynator